353347



ABSTRACTS VIEWS

13451



VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Đỗ, Văn Nhơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
 • EB_KHTN_910001972.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Văn Kiếm; Đỗ, Phúc; Đỗ, Văn Nhơn (2012)

 • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng theo yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

 • EB_KHTN_910001975.pdf.jpg
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Nguyễn, Mạnh Cường (2012)

 • Giáo trình này là một trong các giáo trình trong giai đoạn đại cương của bậc đào tạo đại học. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, của có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình được chia thành bốn chương: Chương 1. Phép tính vi phân và hàm nhiều biến Chương 2. Tích phân bội Chương 3. Tích phân đường và tích phân mặt Chương 4. Phương trình vi phân

 • thvnu400000466.pdf.jpg
 • Luận văn, Luận án (Theses)


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiển;  Advisor: Đỗ, Văn Nhơn (2020)

 • Tiếp cận đại số là phương pháp biểu diễn chặt chẽ về mặt lý luận. Phương pháp này là cơ sở khoa học cho việc thiết kế các hệ cơ sở tri thức và phương pháp suy luận để giải quyết các vấn đề trong hệ thống. Kết quả của việc tiếp cận đại số cho ta một công cụ toán học để biểu diễn, lập luận và chứng minh các tính chất một cách chặt chẽ và chuẩn mực. Trong luận án này, chúng tôi sẽ xây dựng các mô hình tri thức theo tiếp cận đại số. Các mô hình tri thức này có thể biểu diễn các dạng tri thức khác nhau, phổ biến trong thực tế. Cấu trúc các mô hình gồm các thành phần tri thức, như thành phần khái niệm, tri thức quan hệ, tri thức toán tử, các luật suy diễn. Các mô hình được xây dựng trong lu...