321234ABSTRACTS VIEWS

5806VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Raeff, Catherine

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • 2010-3Independence and Interdependence in Children’s Developmental Experiences.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Raeff, Catherine (2010)

  • Kiến thức về sự phức tạp của văn hóa và phát triển đã được thúc đẩy bởi lý thuyết và nghiên cứu về cách thức nhận thức về sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau hình thành nên sự phát triển của trẻ. Bài viết này bắt đầu với việc điểm qua lý thuyết nhằm lần ra sự chuyển động từ các văn hóa đặc thù dưới dạng sự độc lập hoặc phụ thuộc lẫn nhau tới việc xem xét cách thức mà cả sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau được hiểu và xây dựng ở các văn hóa khác nhau. Sau đó, một nghiên cứu chỉ ra tính khả biến của liên văn hóa (cross-culture) và nội văn hóa (inter-culture) trong việc hiểu và cấu trúc sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau của trẻ.