321234ABSTRACTS VIEWS

5806VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Radia, Pavlina

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • 2010-5Tech-era writing....pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Stapleton, Paul; Radia, Pavlina (2010)

  • Kể từ khi xuất hiện hướng dẫn ngôn ngữ giao tiếp, giáo dục học trong việc viết ngôn ngữ thứ hai đã trải qua nhiều thay đổi phản ánh những nguồn lực bên ngoài. Sự dịch chuyển từ giáo dục học định hướng sản phẩm, tập trung vào bài viết thoát ý yêu cầu việc gắn chặt với những kỳ vọng NS, tới viết định hướng quy trình trong đó hướng dẫn tập trung vào khám phá người học, phản ánh một phong trào của việc định hướng hành vi học trước đây, cho tới một quan điểm ngôn ngữ hậu hiện đại, mang tính mô tả (Silva và Leki, 2004). Trong khi sự tập trung trong phương pháp xử lý được hướng về người viết, trong những năm gần đây, phương pháp tiếp cận thể loại trong EAP đã dịch chuyển sự tập trun...